Nieuwsbrief IVN Twiske, 19 september 2023
/l/library/download/urn:uuid:7ebcad5e-5882-4522-8065-77a97faa6c72/header.png?scaleType=1&width=600

Nazomer...

Het is bijna voorbij die mooie zomer. Geniet van de spin die zijn herfstwebben weeft in de laatste warme stralen van de zon. Dank je wel Gerard Cox en Jacques Brel.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 17 oktober. Nieuwtjes en foto's hiervoor graag inleveren vóór 15 oktober via nieuwsbrief@ivntwiske.nl.
Verspringen regels in de nieuwsbrief en lijkt het of de nieuwsbrief niet juist is opgemaakt? Bekijk de brief dan 'online' (rechtsboven aan te klikken).
Klik ook eens op een foto. Dat brengt de natuur nog dichterbij. 

Werkgroep Nieuwsbrief
Foto header: Pauli van Oort

Agenda

Vlinderen in Het Twiske
Dinsdag 19 september 14-16 uur
De Blokken in Het Twiske
Themawandeling in Het Twiske
Thema: Prikkelende planten
Zondag 24 september 10-12 uur
Themamiddag uilen en roofvogels
Zondag 24 september 14-16:30 uur
Zorgboerderij De Marsen
Gezond Natuur Wandelen
Woensdag 27 september 10-11 uur
Vertrekpunt: boerderij De Marsen
Werkdag Ratteneiland
Zaterdag 7 oktober 10-13 uur
Sportpark in Landsmeer
Pauwke de Pauw op boerensafari
Zaterdag 7 oktober 10:30-12 uur
Zorgboerderij De Marsen
Gezond Natuur Wandelen
Woensdag 11 oktober 10-11 uur
Vertrekpunt: boerderij De Marsen
Twiskespeurders 6-8 en 9+
Thema: speuren naar paddenstoelen
Zondag 15 oktober 13-15 uur

Voor jullie gespot...

Al meelopend met de vlinder- en libellentelling van Nico Dekker, maakte Marion Zeilstra bijgaande foto's van de insectensoorten die Nico tweewekelijks inventariseert.
Veel vlinders en libellen zijn nu, half september, nog zomers actief. Alhoewel de spinnen er ook al zijn.
Insectenfoto's : Marion Zeilstra

/l/library/download/urn:uuid:f59f062b-1484-425b-8faa-46ec7049f978/adonisblauwtje+mz.jpg?scaleType=3&width=510&height=370

Adonisblauwtjes op heelblaadje.

/l/library/download/urn:uuid:19455195-6c95-49f0-92f3-7f88eb5fcdb0/bloedrode+heidelibel+mz.jpg?scaleType=3&width=510&height=370

Bloedrode heidelibel

/l/library/download/urn:uuid:48617538-7bc1-40b6-96d1-b79095ab7dba/gestreepte+goudspanner+mz.jpg?scaleType=3&width=510&height=370

Gestreepte goudspanner

/l/library/download/urn:uuid:876a7583-0e17-47bf-a6f3-510ef1da8cda/klein+geaderd+witje+mz.jpg?scaleType=3&width=510&height=370

Klein geaderd witje

/l/library/download/urn:uuid:12792254-cf6f-4940-988f-ee987fe741ff/kraamwebspin.jpg?scaleType=3&width=510&height=370

Kraamwebspin      Foto: Lidy Ridder

Perenblad boven- en onderkant.
Peerjeneverbesroest (Gymnospornagium sabinae).  Primaire waardplant is jeneverbes (wintergastheer). Secundaire waardplant is peer (zomergastheer). 
Foto: Margje Haringa

Klimaatverandering gaat gepaard met uiteenlopende verschijnselen. Soms nare zoals overstromingen of extreme hitte. En soms leuke, zoals bloesem in mijn perenboompje in september. 
Foto: Mario de Paauw

 

Van de bestuurstafel

Eerder kondigden wij al aan dat er bestuur uitbreiding plaats vond.
De samenstelling en taakverdeling ziet er als volgt uit:
Voorzitter:                                  Lidy Ridder a.i.
Secretariaat:                              Lidy Ridder
                                                  Frank Schoonenberg a.i.
Penningmeester + ledenadm:   André de Graaf
                                                  Frank Schoonenberg a.i.
Algemeen lid (educatieprogr.):  Ingrid Eegerdingk a.i.
Algemeen lid:                            Jan Heukelom
Algemeen lid (communicatie):   Pauli van Oort
Tijdens de ledenvergadering in 2024 zullen de nieuwe algemeen bestuursleden (nu nog ad interim) worden voorgedragen en zal ook gestemd worden over het voornoemde voorzitterschap.
Vol energie en met duidelijke taakomschrijving gaan wij ondertussen aan de gang.
Op 23 september worden de enthousiaste plannen van de pas afgestudeerde natuurgidsen met de overige aanwezige actieve leden gedeeld. En uiteraard kun je op die datum van 15-17 uur meedoen als je op zoek bent naar een wat actievere rol binnen IVN Twiske.

Voorts wordt er voorzichtig al vooruit gekeken naar 2024 waarin IVN Twiske 40 jaar bestaat, recreatieschap Twiske 40 jaar geleden werd opgericht en de Twiskemolen zelfs al 50 jaar haar functie in Het Twiske uitoefent.
Meedenken? Stuur een mail aan secretaris@ivntwiske.nl

Bestuur IVN Twiske

(N)ooit bij stil gestaan?!

/l/library/download/urn:uuid:6018030f-0aa1-413a-a54a-2b986999c319/img_3934+atalanta%27s%2C+en+ook+wespen+en+vliegen+op+een+boom+in+het+twiske..jpg?scaleType=1&width=1080

Atalanta’s trekken in het najaar in groepjes naar het zuiden. Zij worden dan veel aangetroffen op rottend fruit, bloedende bomen en honingdauw van bladluizen. Sandra trof dit groepje aan op een wilgenstam vol gaten van de wilgenhoutrups (aan te treffen tot op een meter/anderhalve meter van de grond).
De redactie vraagt zich af of de vlinders afkwamen op de ‘azijngeur’ van de wilgenhoutrups.
Foto: Sandra Cornelissen

Doe je mee?

Kleurplaat zaden en vruchten

Welke zaden en vruchten van deze kleurplaat heb jij al gezien? Kleur ze maar in.

Zoekkaart noten en zaden

Met deze zoekkaart ontdek je van welke boom de vruchten zijn die je vindt. Welke ken je al?

Maak je leefstijl groener

Bewust boodschappen
Heel simpel: leef mee met de seizoenen. Denk even na in de supermarkt en koop bewust fruit en verse groenten van de volle grond. Bijvoorbeeld bloemkool, mais, sperziebonen, appels of conference peren. Als het ff kan zonder plastic verpakking en zelf wegen. Met een biologisch keurmerk is natuurlijk helemaal geweldig.
Mario de Paauw

Doorgeefluik

Op 7 september heeft de Tweede Kamer een duidelijk standpunt ingenomen: glyfosaat, de beruchte onkruidverdelger beter bekend als Roundup, mag niet langer worden toegelaten in de Europese Unie. Een beslissing voorkomend uit een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Wetenschappelijke studies suggereren een verband tussen glyfosaatgebruik en de ziekte van Parkinson. Bovendien bestaat het vermoeden dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is. Het kabinet kan de motie nog negeren.
Tijd voor actie, zegt de bijenstichting.

Waarom IVN Twiske?

Als een van de 165 IVN-afdelingen zet IVN Twiske zich in voor
natuurbeleving, natuureducatie en natuurbehoud,
in en om recreatie-natuurgebied Het Twiske.
Dit gebied met Natura 2000 status ligt tussen Oostzaan en Landsmeer/Den Ilp.
Kijk voor meer informatie op

www.ivntwiske.nl

IVN

IVN Twiske
Oossaander Hoop 23, 1035RX Amsterdam